Ловният сезон за мигриращ дивеч е открит! Вижте къде

Ловният сезон за мигриращ дивеч е открит! Вижте къде

Днес ловният сезон за гривяк, гълъби, гургулица, гугутка, горски бекас, обикновена бекасина, както и за пъдпъдъци ще бъде открит!

Това съобщават организаторите от Североизточно държавно предприятие в град Шумен. Ловуването се извършва единствено с писмени разрешения, като в официалните документи се вписват: имената на ловците, на ръководителя на ловната дружинка, датата на която ще се състои ловът, номерата на ловните билети и членските карти на участниците, начинът и мястото на ловуване.

Позволява се ловът на пъдпъдъци, като техният брой не бива да надвишава 15 броя. Разрешен е и ловът на гълъби, гургулица , гривяк, гугутка, горски бекас и обикновена бекасина, максималният улов е до 10 броя.

От предприятието в Шумен, стопанисващо държавните горски територии в 4 области в страната - Варна, Добрич, Търговище и Шумен, припомнят на ловците, че ловното оръжие е лично и не се преотстъпва на други лица, без значение дали са правоспособни ловци или не. На разстояние по-малко от 200 метра от населено място е забранено неговото сглобяване и зареждане. На санкция подлежат ловците, тръгнали на групов лов на дребен дивеч без шапка или облекло с ярък сигнален цвят.

Ще има системни проверки на ловците. В обхвата на СИДП те са около 17 000 души. От началото на годината досега са издадени нови 105 ловни билета, а 16 681 са презаверени.

През последните няколко години не се наблюдават големи колебания по отношение на популацията на бекаса , гургулицата и на гривяка. За съжаление обаче при пъдпъдъка, който е емблематичен за откриването на ловния сезон дивеч, се забелязва намалена популация с приблизително 50% спрямо предходните две години. СПоред експертите причините за това са комплексни, но преди всичко в основата на проблема стои обработването на земеделските земи, където пъдпъдъците живеят и отглеждат потомството си.

Всяка година се извършва разселване на птици, за да бъдат запазени и обогатени запасите от местен дребен дивеч в дивечовъдните райони, стопанисвани от държавните ловни и горски стопанства към СИДП. За последните три години в страната са разселени общо 100 токачки , 350 яребици, 350 полудиви патици и 4 000 фазани.  

 

Източник: dariknews.bg

   

0 коментарa

Виж още