Лъжат ли ни за осигурителните вноски?

Лъжат ли ни за осигурителните вноски?

Намаляват ли от тази година осигурителните вноски, и ще поеме ли държавата една част от тях, попитахме старозагорския зам. – министърът в социалното ведомство Димитър Димитров. Според него общата осигурителна вноска през 2009-а намалява с 2,4 процентни пункта, благодарение на две промени. Първата въвежда нов механизъм за финансиране на държавната пенсионна система и включва държавата като т. нар. “трети осигурител”. От една страна, вноската за фонд пенсии намалява от 22% на 18%, а от друга страна – държавата ще трансферира към фонда 12 на сто от осигурителния доход на осигурените за пенсия лица, уверява ни зам. – министър Димитров. Втората променена вноска е за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите, а намалението - от 0,5% на 0,1%. При останалите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване промени няма, казва още Димитър Димитров. С 8,3% обаче нараства минималният осигурителен доход (от 240 до 260 лв.). Средно с 26,6% скачат и минималните осигурителни прагове за отделните професии, което означава автоматично, че работодателят едва ли ще се зарадва съществено на намалената осигурителна тежест. Да оставим засега този факт на страна, за да проверим как се прилагат на практика огласените и публикувани в Държавен вестник промени в осигуряването. Сравняваме таблиците за размера на осигурителните вноски от 2008-а и 2009г. Там обаче не откриваме никъде намаление на осигуровките с 2,4 процентни пункта. Тъкмо напротив. Докато през 2008-а в графа общ размер на ДОО цифрата е 21, 5, то за тази година процентът вече се покачил до 22, 5%. Нито една от инстанциите, занимаващи се с осигуровки не успя да даде точен отговор на въпроса къде точно е отразено това намаление. Без обяснение това доста съществено разминаване в размера на осигуроивките изглежда като умишлена заблуда на гражданите. И е доста обидно дори при положение, че всички вече сме свикнали и не обръщаме внимание. Разбира се, няма да се спираме на увеличението на здравната осигуровка с 2%, което според устните обещания на министър Желев трябваше да стане за сметка на държавата, не на работодателя и осигуреното лице. Вярно е, както пише и зам. – министър Димитров, от увеличаването на минималния осигурителен доход в държавното обществено осигуряване се очакват около 10 млн. лв. приходи. А нарастналите минимални професионални прагове ще донесат около 500 млн. Как обаче ще се отрази всичко това на бизнеса, особено в условията на световна финансова криза? На този въпрос г-н Димитров отговаря категорично: Убедени саме, че намаляването на осигурителната вноска ще се отрази положително върху бизнеса. Но за всеки работодател вероятно ще е необходим цял експертен съвет, който да го убеди, че осигуровките на работниците му костват с цели 2,4 процентни пункта по-малко, при все че той много точно знае какво излиза от касата му. Според зам. – министъра намалението на общата осигурителна вноска дори ще предотврати евентуални съкращения при намаляване на обема на производството си. Но както подчертава изрично г-н Димитров намалените осигурителни вноски са само една от комплекса мерки за преодоляване на последиците от икономическата криза. Най-вероятно, защото с практическото увеличение на вноските с 1 процент, парите които ще излязат от бизнеса, ще влязат в държавната хазна. А като цяло източването на пари от бизнеса има оздравителен ефект върху финансите му. Колкото до останалите антикризисни мерки на социалното министерство, дано поне те са по-разбираеми и по-достъпни от необяснимото намаляване на осигурителната тежест. СН. Димитър Димитров

   

0 коментарa

Виж още