Любопитно! Родителите ще влязат в ролята на учители!

Любопитно! Родителите ще влязат в ролята на учители!

Министерството на образованието е предвидило експериментално през тази година родителите на учениците ще могат да влизат в часове като преподаватели на доброволен принцип. Те ще обучават децата в знания и умения, които те самите владеят най- добре. Часовете могат да бъдат по различни дисциплини - готварство, фирмено управление, здравословен начин на живот и хранене, различни спортове, математика и всичко, което би задоволило  потребностите и интересите на децата, информира segabg.com.

 

Това ще бъде осъществено в рамките на оперативната програма "Твоят час". Предвижда се тя да обхване приблизително 320 хил. ученици от 1 до 12 клас. Всяко училищ трябва да организира своя учебна програма "Твоят час" съобразено с нуждите на своите ученици. Така програмата ще е в помощ както на изоставащите, така и на надарените.

Проекта е спродължителност две години, а за първата фаза са предвидени 140 млн. лв. За изпълнение на програмата на училищата ще бъдат изплатени 58 млн. лв., от които 46 млн. са предназначени за възнаграждения предимно на учителите. За него ще бъдат осигурени повече от 3.2 млн. учебни часа, проведени от специалисти педагози. Една от основните цели на този проект е училищата да функционират заедно и да синхронизират дейностите си. Представители на различнит школи, треньори, хореографи и др. също ще могат да преподават в училищата. За да могат да направят това, трябва да си направят регистрация в специална  електронна платформа, която ще бъде на разположение от 7 септември до 7 октомври.

 

 

Училищата, в които учениците са най- изостанаи по отношение на знанията,, ще вземат най-много пари, защото децата със затруднения в обучението трябва да са по- малко в група. Този метод се прилага и в други страни, като резултат е не само по- голямата мотивация за учене, но и за преподаване. В момента от повече средства се ползват само специализираните училища за деца със специфични нужди, а проекта предвижда допълнителни средства и за редовните училища.

   

0 коментарa

Виж още