Магистратът Деница Урумова осъди морска община

Магистратът Деница Урумова осъди морска община

Замесената в скандала "Приморско" Деница Урумова, която преди месеци бе отстранена от Окръжен съд - Благоевград, спечели дело срещу морската община във връзка с правото на строеж, което е получила като нуждаеща се. Върховният административен съд окончателно се произнесе в полза на Урумова във връзка със заповедта на кмета на община Приморско да се спре административното й обслужване. Деница Урумова се обърна към Бургаския административен съд, след като й бе отказано обслужване в общината. Съдът я отмени. Общината обаче обжалва пред Върховния административен съд. По време на заседанието представителят на Върховната административна прокуратура е изтъкнал, че заповедта е незаконосъобразна. "Производството по издаването на административния акт не е започнало по искане за извършване на административна услуга от Деница Урумова. Липсват и данни да е започнало и по инициатива на компетентния орган, тъй като по делото не са представени доказателства за "образувани административни производства по извършване на вътрешноведомствени проверки за законосъобразност на учредени права на строеж върху терени – частна общинска собственост", както е посочено в заповедта. Към момента на издаване на заповедта не са били налице образувано и неприключило административно производство, водено от кмета на община Приморско, нито са били нали основанията за това", мотивират се и от прокуратурата. В решението си тричленният състав на ВАС споделя мотивите на колегите си от Бургас - заповедта е незаконосъобразна, защото към момента на нейното издаване няма висящо административно производство, което да бъде спряно по реда на АПК. Според магистратите със забраната за извършване на административни услуги на Урумова във връзка с отстъпеното й право на строеж се засягат нейни законни права и интереси. Скандалът с магистратските имоти в Приморско избухна миналата година. В него бяха замесени имената на съдиите от ВАС Панайот Генков, Андрей Икономов и Николай Урумов, дъщерята на последния Деница, която към онзи момент бе младши съдия в Благоевградския окръжен съд, както и председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов. Техни роднини, като нуждаещи се, са придобили право на строеж в Приморско, като за целта са си направили адресна регистрация в града, без реално да са живели там.

   

0 коментарa

Виж още