Марешки купил и "Бългаски фонд за дялово инвестиране"

Марешки купил и "Бългаски фонд за дялово инвестиране"

Бизнесменът Веселин Марешки и съпругата му Светлана ще влязат в новото ръководство на „Български фонд за дялово инвестиране” АД. Третият член на Съвета на директорите ще бъде варненецът Веселин Божков, който има участие в няколко фирми. Новият състав предстои да бъде гласуван на извънредно общо събрание на дружеството, свикано за 29-ти септември в София, става ясно от публикуваната информация на сайта на Българската фондова борса. Досегашното ръководство на „Български фонд за дялово инвестиране” е изцяло аут. Според експерти това означава, че дружеството е купено. Компанията се занимава с придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране в свързани компании, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, както и отдаване под наем и управление на недвижими имоти. На заседанието ще бъде разгледано и предложение за преместването на седалището на дружеството от София във Варна. Предвиденото място в морската столица е Медицинският център на Марешки в „Младост”. При липса на кворум събранието ще се проведе на 9-ти октомври от 10 часа. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието.

   

0 коментарa

Виж още