Мария Нейкова издаде заповед във връзка с началото на гроздоберната кампания в област Стара Загора

Мария Нейкова издаде заповед във връзка с началото на гроздоберната кампания в област Стара Загора

Областният управител Мария Нейкова издаде заповед във връзка с началото на гроздоберната кампания в област Стара Загора.Съгласно Заповедта кметовете на Общини на територията на Област Стара Загора следва да стартират началото на гроздобера за всеки отделен сорт грозде след получаване на предложение от съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съобразно състоянието на реколтата и зрелостта на гроздето, като се вземат предвид исканията на регионалната лозаро-винарска камара и на производителите на грозде и вино, както и да представят в Областна администрация Стара Загора списък на опредените от тях места за разполагане на пунктове за изкупуване на грозде. Продажбата и изкупуването на грозде следва да става на определените за целта места след задължително представяне на документ, удостоверяващ регистрация на производителите на винено грозде и вписване на личните им данни и да се осъществява в часовия интервал 8.00 - 21.00 часа. Областният управител Мария Нейкова разпореди при превоз на грозде по време на кампанията да се спазват изискванията на глава VI, раздел III от Закона за виното и спиртните напитки “Кметовете на Общини и населени места на територията на областта, съвместно с Областна дирекция „Полиция" Стара Загора да организират засилена охрана на лозовите масиви до приключване на кампанията. Регионален отдел на Главна дирекция „Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрология и технически надзор, Териториална дирекция на Национална агенция по приходите Стара Загора, съвместно с ОДП - Стара Загора трябва да разработят графици за комплексни проверки на измервателните уреди по организираните пунктове, както и относно данъчните и други задължения към държавата на търговските субекти, посредници в изкупуването.” се посочва още в заповедта на областния управител Мария Нейкова.

   

0 коментарa

Виж още