Мария Нейкова откри работна среща, на която бе представен проект Европейски екомостове

Мария Нейкова откри работна среща, на която бе представен проект Европейски екомостове

Областният управител Мария Нейкова откри работна среща, на която бе представен проект Европейски екомостове. Събитието бе на 14 октомври 2008 година. Българските партньори по проекта са Търговско-промишлена палата, Гражданско обединение и Обществен дарителски фонд, Стара Загора. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция Околна среда на Европейската комисия и в партньорство с френската екологична организация Enviropea, Париж. Целта на проекта е повишаването на капацитета на партньорските организации от Стара Загора за реализиране на техния потенциал да участват във формирането и изпълнението на регионални екополитики. Госпожа Нейкова поздрави участниците във форума и подчерта, че се радва че младите хора от Стара Загора са в залата и са много активен участник в реализирането на екологични инициативи. Председателят на ТПП Стара Загора господин Олег Стоилов благодари на госпожа Нейкова за подкрепата за реализирането на много екологични инициативи. Търговско-промишлена палата, Гражданско обединение и Обществен дарителски фонд, Стара Загора връчиха на госпожа Нейкова предложение сформирания Консултативен екосъвет в рамките на проект партньорство за екополитика да получи статут и да продължи дейността си като Областен екосъвет; да се разработи екологична стратегия на областта, която в съответствие със Стратегията за развитие на област Стара Загора 2005-2015 да отчете регионалните специфични особености, проблеми и ресурси; Област Стара Загора да бъде включена в Европейската мрежа на Екологичните райони. Областният управител Мария Нейкова прие предложенията и изрази увереността си, че ще бъдат успешно реализирани в партньорство с държавните институции, представителите на гражданските организации и младите хора. В присъствието на госпожа Нейкова председателят на ТПП Стара Загора Олег Стоилов и изпълнителният директор на Enviropea Париж Жан- Пиер Дьотрюж подписаха меморандум за сътрудничество.

   

0 коментарa

Виж още