Мария Нейкова ще открие работна среща, на която ще бъде представен проект Европейски екомостове

Мария Нейкова ще открие работна среща, на която ще бъде представен проект Европейски екомостове

Областният управител Мария Нейкова ще открие работна среща, на която ще бъде представен проект Европейски екомостове. Събитието е с начален час 10.00 на 14 октомври 2008 година и ще се проведе в Конферентната зала на Областна администрация Стара Загора. Организатори на събитието са Търговско-промишлена палата, Гражданско обединение и Обществен дарителски фонд, Стара Загора. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция Околна среда на Европейската комисия и в партньорство с френската екологична организация Enviropea, Париж. Целта на проекта е повишаването на капацитета на партньорските организации от Стара Загора за реализиране на техния потенциал да участват във формирането и изпълнението на регионални екополитики.

   

0 коментарa

Виж още