Мартин Димитров моли висши магистрати и посланици на страните-членки в ЕС да помогнат при решаване на казуса за регистрацията на СДС

Мартин Димитров моли висши магистрати и посланици на страните-членки в ЕС да помогнат при решаване на казуса за регистрацията на СДС

Лидерът на СДС Мартин Димитров изпрати отворено писмо до председателя на Софийски градски съд, председателя на Върховния касационен съд, министъра на правосъдието и председателстващ Висшия съдебен съвет, гл. инспектор на инспектората към ВСС, представителя на ЕК в България, посланиците на страните-членки на ЕС в България, председателят на Европейската народна партия, както и до председателите на политическите партии, членове на ЕНП, съобщиха от пресцентъра на партията. Писмото е свързано със съдебния казус по регистрацията на новото ръководство на СДС. В писмото се казва следното: „В Република България, страна-членка от 2007 г. на ЕС, се извършва безпрецедентен отказ от правосъдие към политическа партия с 20 годишна парламентарна история и огромен политически авторитет. Със заявление от 16.01.2009г. по ф. дело 1661/97 на СГС в качеството си на новоизбран председател на ПП „СДС” съм поискал вписване в Софийски градски съд по реда на чл. 17, ал.1, т. 8 от Закона за политическите партии на промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на Политическите партии, включващи вписване на ново ръководство на партията – Председател, членове на Националния изпълнителен съвет, Гл. секретар, Председател на Национален щаб за избори и промени в Контролния съвет на ПП „СДС”. Законовият срок за произнасяне на съда приключи още на 14 март, но съдебното решение неоснователно бе забавено от VI с-в на СГС до 9.04.2009. Нещо повече - същото съдебно Решение бе отменено като порочно от Върховния касационен съд на Република България, тъй като неоснователно, необосновано и в нарушение на съдопроизводствените правила и с политически мотиви отказа вписване на легитимно избраното ръководство. Нещо повече, ВКС върна на друг състав на Софийски градски съд със задължителни указания делото за вписване на заявените от нас промени. Нароченото за 7 май 2009 г. заседание на VII с-в, за което бяха спазени законовите срокове за насрочване и призоваване, не се проведе поради отвод на съдията с несъстоятелния мотив, че делото е насрочено „прекалено бързо” и това дава основание за съмнение за пристрастност на съдебния състав. Т.е., ако правилно разбирам, насрочването в законовия срок на заседанието се явява „прекалено бързо” за VII с-в на СГС. Убеден съм, че тази преценка няма да се сподели от Европейската комисия в предстоящия й мониторингов доклад за правосъдието и съдебната система в България. След така направения отвод ново заседание не бе определено и с този пореден акт на незаконосъобразно бавене и отлагане на производството по моето заявление от 16 януари вече се извършва не просто забавяне, а ОТКАЗ ОТ ПРАВОСЪДИЕ! И то по отношение не на просто едно лице, а на огромна общност от членове и симпатизанти на парламентарно представена политическа партия, излъчвала Президент, двама Министър-председатели, няколко Председатели на Народното събрание и представители на почти всички висши държавни длъжности! Последното е недопустимо за правова държава-член на ЕС и страна по Европейската конвенция за правата на човека, каквато, надявам се, все още е Република България. Уважаеми г-н Председател на СГС, Моля за Вашата спешна намеса лично в качеството Ви на Председател на тази уважавана съдебна институция да се ангажирате с незабавно определяне на съдебен състав и резервен такъв, както и с насрочване и произнасяне по делото във възможно най-кратък срок. По нататъшно отлагане и неизпълнение на Решението на Върховния касационен съд за вписване на легитимното ръководство на ПП „Съюз на демократичните сили” ще представлява не просто неизпълнение на съдебния акт на Върховната съдебна инстанция в страната. И не само ще създаде опасност за участието на ПП „СДС” на предстоящите избори, но ще подкопае устоите на демокрацията и правовата държава и ще лиши огромна част от българските граждани от свои легитимни политически представители в държавната власт. Уважаеми госпожо и господа магистрати, Ваши превъзходителства, Моля и за Вашата спешна намеса с целия Ви авторитет и от позицията на институцииите, които представлявате и които са призвани да бранят демокрацията и принципите на правовата държава. Изкуствено създаденият „съдебен казус” с регистрацията на легитимното ръководство на ПП „СДС” трябва незабавно да бъде разрешен в съответствие със закона и указанията на Върховния касационен съд. С уважение : Мартин Димитров, Председател на ПП „Съюз на демократичните сили”, избран на първите в новата демократична история на страната преки вътрешнопартийни избори сред всички членове на партията”.

   

0 коментарa

Виж още