Мащабни ремонтни дейности по ВиК мрежата в София през 2013

Мащабни ремонтни дейности по ВиК мрежата в София през 2013

Вторият етап от ремонта на резервоар „Лозенец“, който захранва централната част на столицата, стартира в края на септември. Четири крана ще бъдат подменени с клапи, a възстановената функционалност на I-ви водопроводен ринг ще позволи при ремонта, който ще трае няколко дни, да не се спира водата в центъра на столицата. Общата стойност на ремонта на резервоар „Лозенец“ е 300 000 лева. Съоръжението е на повече от 80 години. По време на Втората световна война резервоарът е бил обект на бомбардировки, а миналогодишното земетресение увеличи пробойните, които водят до загуби на питейна вода. Ежегодно се извършват и ремонтни дейности по едно от най-дългите и труднодостъпни съоръжения в областта - Рилския водопровод. Преди дни бяха обработени фугите и пукнатините по каналните участъци. Екипите на „Софийска вода” се справиха с този сложен и изключително трудоемък процес само с 3 прекъсвания на водоподаването, вместо с предвидените 6 поредни спирания. Ремонтът приключи успешно с възможно най-малко неудобства за клиентите на „Софийска вода“. Друг мащабен и ключов за столицата проект е канализацията и водоснабдяването на новата пешеходната зона на булевард „Витоша“ от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”. Стойността на инвестицията е 1 210 000 лева. Проектът трябва да бъде изпълнен за по-малко от девет месеца и да бъде готов в началото на месец май 2014 г. Предвижда се подмяна на 525 м канализационни тръби и подмяна на канализационни отклонения. Броят на авариите по ВиК мрежата на столицата през 2013 г. е намалял с 20% в сравнение с 2012 г. Основната цел на дружеството е дългосрочно да работи за ограничаване на авариите. Към края на следващия регулаторен период 2014 – 2017 г. се очаква те да намалеят с 1/3. През последните десет години „Софийска вода” АД е инвестирала над 408 млн. лева във ВиК системата на концесионната област.

   

0 коментарa

Виж още