Медиите да плащат- иска Общината в Казанлък

Медиите да плащат- иска Общината в Казанлък

Да бъде въведена такса от 250 лева за медийно отразяване на всяко едно туристическо събитие или празник, организирани от община Казанлък. Това е записано в актуализираната Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Таксата ще засегне медиите, които ползват фото и видеозаснемане, радио, телевизия и печатни издания. Актуализираната наредба е предложена от кмета на Община Казанлък Стефан Дамянов. Предложеният нов текст в наредбата, както и всички промени в нея предстои да се разглежда от общинските съветници в средата на този месец. Ако новият текст за медиите бъде приет, техните представители, решили да отразяват емблематичния за Розовата долина и града Празник на розата или добилите вече популярност в страната и чужбина Тракийски и Чудомирови празници ще трябва да заплащат на общината по 250 лева. Същото условие важи и за отразяването на други празници, организирани от общината. Предлаганият текст е нов за Наредбата за местните такси и цени на услуги . В актуализираните текстове на Наредба 26 се предлагат и месечни такси за абонаментно паркиране в размер от 40 до 100 лева, увеличение на таксите за гробни места и на всички други видове справки, които се издават от общинската администрация. Увеличението на таксите е от 1 до 10 пъти .

   

0 коментарa

Виж още