Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане утвърди 317 322 лв. за община Казанлък

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане утвърди 317 322 лв. за община Казанлък

Със свое Решение № 4 от 19 април 2012 г. за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т.4.2 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет утвърди за община Казанлък средства в общ размер на 317 322 лв. В раздел „Превантивни дейности” утвърдените средства са 245 202 лв. за преотвратяване вредното въздействие на води – корекция на западно дере в с. Бузовград. В раздел „Овладяване и преодоляване на последици от бедствия” средствата, определени на община Казанлък от Междуведомствената комисия, са 72 120 лв. за преодоляване на последици от вредното въздействие на води през м. август 2012 г. – ремонт на Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски” – Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още