Междуведомствена комисия разглежда сигнали за случаи на промяна в статута на терени по южното Черноморие

Междуведомствена комисия разглежда сигнали за случаи на промяна в статута на терени по южното Черноморие

Днес, на свое заседание, Междуведомствената комисия, която разглежда сигнали за случаи на промяна в статута на терени – Държавен горски фонд както и за увреждане на природата по южното Черноморие, се запозна с доклада на експертите, които работят по постъпилите казуси. Първоначалните шест сигнала бяха сведени до пет, тъй като два от тях се оказаха еднакви, но с различни податели. Става въпрос за сграда построена върху земя държавен горски фонд, която след проверка се оказа, че не попада в защитени територии, но процедурата по промяна на статута й не е приключила. Следва да се уточни съвпадат ли разрешените параметри за строеж с реализираните такива, тъй като сградата вече е завършена и има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. По другия казус, отнасящ се до терени в землището на община Несебър, кв. „Черно море“, комисията установи, че същите са общински горски фонд, но не намери документи, които да удостоверят как е станала промяната от държавен в общински такъв. С писмо информация е поискана от кмета на Несебър, но до приключване на днешното заседание не бе постъпила в Областна администрация Бургас.Експертната група ще може да направи заключение по двата казуса след като бъдат получени всички изискани документи. По сигнал за неправомерно завземане на поземлен имот в Община Несебър и наличие на тенис кортове и съоръжения върху него, комисията установи, че същият е държавна горска територия, за която има стартирала процедура по промяна на предназначението на имота. При проверка на място комисията констатира, че има изграден басейн и открит дървен бар, за който не са налични съответните документи. Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията контролът върху строителството на обекти 4-та, 5-та и 6-та категория, каквито са въпросните, се извършва от съответната община, в конкретния случай Община Несебър. От комисията ще сезират кмета Николай Димитров, както и Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните, които управляват територията. Проверка бе извършена и по сигнала за строителство в „Иракли“ , като Междуведомствената комисия не се ангажира със становище по случая, поради факта, че казусът се разглежда на национално ниво от представители на две министерства. Към настоящия момент строителството там е спряно. Вчера Областният управител получи писмено запитване дали в администрацията е налична информация за издадени разрешителни за строеж на „Корал“ край село Лозенец, община Царево. Гребенаров поиска информация от директора на РДНСК- Бургас, от която става ясно, че към днешна дата такива няма и на мястото не се строи. Междувременно в комисията постъпиха писма и от кметовете на черноморските общини, при първоначално запознаване с информацията се очаква комисията да работи по сигнали свързани с общините Царево и Созопол. Очаква се информация да изпрати и кметът на Несебър.

   

0 коментарa

Виж още