Международен младежки център ще работи в Стара Загора

Международен младежки център ще работи в Стара Загора

Община Стара Загора изпълнява проект за изграждане на Международен младежки център с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора“ по Програма БГ 06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“ ще бъде представен на 24.02.2015 г. (вторник) от 11:00 часа в Зала 2 в сградата на Община Стара Загора. Проектът предвижда ремонт и създаване на международен младежки център. След приключване на ремонтните дейности в младежкия център ще започнат работа различни клубове по интереси. Целева група по проекта са до 150 младежи, като минимум 25 % от тях ще бъдат младежи в неравностойно положение и роми. Целта е създаването на съвременна институция за формиране на младежки политики и дейности по примера на най-добрите европейски образци. Общият бюджет на проекта е 1 395 379,91 евро. В рамките на проекта към центъра ще бъде изградена конферентна зала с оборудване за симултанен превод за провеждане на международни събития и конференции с младежко участие. Проектът предвижда и няколко международни събития с участие на младежи от ЕС и страните-донори с цел засилване на междукултурния диалог и разширяване на кръгозора на младите хора към света. В процеса на изпълнение на проекта, младежкият център ще кандидатства за Знака за качество на Съвета на Европа.

   

0 коментарa

Виж още