Мендерес Кунгюн: Джамийската институция в Казанлък функционира извън българските закони

Мендерес Кунгюн: Джамийската институция в Казанлък функционира извън българските закони

"Джамийската институция в Казанлък функционира извън рамките на българските закони", твърди Мендерес Кунгюн, известен като идеолог на създаденото преди 4 години Национално турско обединение. Сега той е член на назначеното със заповед на главния мюфтия Недим Генджев Временно джамийско настоятелство на мюсюлманската общност в Казанлък с председател Айнур Сюлейман. Основната задача на временното настоятелство на казанлъшката джамия бе организирането и провеждането на Общо събрание на мюсюлманите от Казанлъшко, което да избере ново легитимно настоятелство с мандат, съгласно Устава на мюсюлманското вероизповедание в България. Друга важна цел, оповестена от временното настоятелство, е извършването на ревизия на работата на досегашното настоятелство и на настоящия имам Мюмюн Дормуш. Според Кунгюн, въпреки специалната заповед на НАП - София, за извършването на финансова ревизия и назначаването на трима ревизори, които да я направят, вече месец на практика проверка в джамията на Казанлък няма. Заповедта за това е от 8 септември, преди това е изпратена и нотариална покана до старото настоятелство на джамията за доброволно предаване на наличните книжа. Въпреки това до момента книжата не са в ръцете на ревизорите. Обяснението на председателя на вече бившето настоятелство на джамията Назим Шефкет е, че книжата са иззети от Районното мюфтийство в Хасково. Никоя до момента от институциите, имащи правомощия да се самосезират в този случай, не е потърсил приемно-предавателни протоколи за това изземване. Съгласно чл. 26, ал. 10 от Устава на мюсюлманското вероизповедание в България, документите и счетоводната отчетност на мюсюлманските джамийски настоятелства се намира в касата, която се държи в джамията. Съгласно този устав, 6 са общо задължителните книги за настоятелствата: това са касовата книга, квитанционната, протоколната, инвентарната, входящо-изходящият дневник и книгата за вакъфските имоти. Въпреки липсата на тези книжа в касата, според Кунгюн, пари в джамията на Казанлък се събират. Като пример той дава само един ден от тридневния Байрам през септември тази година, когато в джамията от дарения са събрани 340 лева. Отделно от това са парите, плащани от пункт на "Еврофутбол", намиращ се в сграда, собственост на джамийското настоятелство, известна още като "турското читалище". Колкото до дейността на имама в джамията, временното настоятелство вече има становище по въпроса, каза за "СН" Кунгюн. Според него, в така създадената ситуация, вместо да спадне напрежението в Казанлък с назначаването на временно ръководство, то ескалира. Заради създаденото напрежение е трудно да се намери кандидат, който да оглави следващото, избрано на Общо събрание настоятелство. За излизане от патовата ситуация този петък предстои среща между бившето и временното настоятелство на джамията, в опит за споразумение помежду си да насрочат дата за Общо събрание. То трябва да се проведе до 4 ноември тази година. В създадената ситуация от страна на държавата не са предприети никакви действия за разкриване на корупционните схеми, коментира още Мендерес Кунгюн.

   

0 коментарa

Виж още