Мерки за повишаване на сигурността обсъдиха по време на Областния съвет по сигурност

Мерки за повишаване на сигурността обсъдиха по време на Областния съвет по сигурност

„Мерки за повишаване на сигурността и защитата на населението и инфраструктурата в извънредни ситуации” бе темата на редовно заседание на Областния съвет по сигурност към областния управител на област Бургас. В него участие взеха членовете на съвета определени със заповед на губернатора, сред които ръководителите на МВР, Пожарна безопасност, Гранична полиция, ДАНС, Спешна помощ, Регионална здравна инспекция, Държавен резерв и Военноморска база „Бургас”. Заседанието беше водено лично от областния управител Константин Гребенаров, който е председател на съвета. Присъстващите отчетоха, че взетото на предното заседание решение обществеността да бъде осведомявана по време на кризисни условия от единен информационен център в Областна администрация Бургас, е дало положително отражение на работата им по време на тежката зимна обстановка в началото на годината. Експертите по сигурността отчетоха, че именно добрата, точна и навременна информираност е еднo от важните условия за успешното справяне при извънредни ситуации. Като положителни бяха отбелязани и добрата комуникация и координация между различните институции. Важните моменти, върху които ще се работи занапред са разработване на визия за набиране на доброволци и оптимизация на разходите и закупуване на допълнителна техника. Сред превантивните мерки, които бяха обсъдени във връзка с повишане сигурността на населението са поддържането на постоянно оперативно дежурство, планиране и подготовка на дейности за действия при криза, както и изследване на собствения опит и опита на други държави. От изнесените доклади по темата стана ясно, че системата за ранно опестяване на територията на област Бургас е преминала всички планови проверки и функционира безпроблемно. При необходимост тя може да бъде задействана в рамките на една до две минути. Единните спасителни екипи на територията на областта са в постоянна готовност да откликнат на нуждите на обществеността при криза. Седемнадесет на брой са местата където при необходимост населението на областта може да се укрие. Три от тях са изцяло ремонтирани. Един от основните ангажименти на съвета е опазването на обществения ред. Превенция и противодействие на младежката престъпност като част от борбата с престъпността за осигуряване спокойствието на гражданите, са сред основните приоритети на съвета през настоящата година. В дневния ред на заседанието бе включена и точка „Огнева съпротива - стрелба с пистолет”, по време на която членовете на съвета изпробваха уменията си да боравят с оръжие.

   

0 коментарa

Виж още