Местният бизнес декларира 2 милиона повече данък печалба

Местният бизнес декларира 2 милиона повече данък печалба

Резултатите за 2012г. - изпълнен годишен план за приходите на 110% и 27.3 милиона лева повече в бюджета, от структурата на НАП в Стара Загора . За календарната 2012г., в Централният бюджет от данъци и осигуровки са постъпили общо 244,3 милиона лева. Приходите са с 27.3 милиона лева повече сравнени със същите за 2011г. Изнесените данни не включват платените данъци и осигуровки от 269 фирми от региона, които са големи и средни данъкоплатци и осигурители. Данъчните приходи са с 23.7 милиона повече сравнени с миналогодишните и възлизат на 136.8 милиона лева. През годината отчитаме увеличение на постъпленията от данъка върху добавената стойност в размер на 70.6 милиона лева. Платените корпоративни данъци са 19.1 милиона лева, с над 2 милиона повече сравнени с 2011г. Физическите лица в Област Стара Загора са декларирали почти същите по стойност доходи, както и през изминалата година. От данъка върху доходите на физическите лица в Централния бюджет са постъпили 43,8 милиона лева. От осигурителните фондове в приход на хазната са 107,1милиона лева – с 3.5 милиона повече от приходите за 2011г. Постъпленията от Държавно обществено осигуряване са 63.5 милиона лева, а платените здравни вноски за периода са над 31.1 милиона лева. По сметката на фонда за Допълнително задължително пенсионно осигуряване са постъпили 12.4 милиона лева. Основната ни задача и през новата година е да запазим фиска от опити за данъчни и осигурителни измами, да изпълним заложените цифри в централния бюджет и да запазим стабилно съотношението на доброволно внесените от лицата и бизнеса данъци и осигуровки.

   

0 коментарa

Виж още