Метро Кеш енд Кери България подкрепи Кризисен център за жени и деца, преживели насилие

Метро Кеш енд Кери България подкрепи Кризисен център за жени и деца, преживели насилие

В дните против насилие Метро Кеш енд Кери България подкрепи дейността на Кризисен център за жени и деца, преживели насилие „Самарянска къща”. Метро предостави перилни препарати, домакински съдове за кухнята и хранителни продукти. Подкрепата е на обща стойност 500 лв. В дните против насилието, и в момент в който Кризисният център е в криза, се случват и добри и благородни актове от страна на частни лица и фирми. Кризисният център е в криза от октомври месец на 2009 г. До момента функционираше чрез фиансиране от Фондация ОАК. Сдружение „Самаряни” през периода 1999-2003 работеше по изграждането на Кризисен център за деца и жени, жертви на насилие с помощта на американската организация Cildren of the World. За целта беше закупена сграда, с прилежаща площ около 1 дка, в близост до града. През януари 2004 г. Сдружението стартира дейност в това направление. На 14 януари 2004 г. беше настанена първата жена, жертва на насилие и трафик. От тогава вече пет години „Самаряни” предоставя услуги в подкрепа на деца и жени, пострадали от насилие и трафик в обособените за целта Приемна и Кризисен център. Първите две години финансирането на услугата беше осигурено от Children of the World. Следващите три години (2006-2008) Фондация „ОАК” подкрепя финансово развиването на услугата на територията на Община Стара Загора. Благодарение на тези две финансиращи организации, както и на два малки проекта, финансирани от Министерство на правосъдието, Сдружение „Самаряни” успя да развие Кризисния център и Приемната, които бяха разпознати от нуждаещите се и местните институции като изключително необходими в общността. През 2009 г. Фондация „ОАК” се съгласи да подкрепи финансово до края на октомври месец дейността на Сдружението в тази област. След този период организацията не разполага с финансови средства за Кризисния център. Поради утвърждаването на услугата в общността през последните пет години организацията е подала предложение за разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност до Общински съвет – Стара Загора през февруари месец 2009 г. През юли беше взето решение на редовна сесия за разкриване на услугата. Въпреки, че Община Стара Загора е подала заявката до Агенцията за социално подпомагане и от там – до Министерство на финансите Кризисният център на Сдружението не е включен в планирания бюджет за 2010 г. От октомври месец 2009 г. до момента, Кризисният център работи благодарение на хранителната банка на БЧК – Стара Загора, Метро Кеш енд Кери България и Фонд „Социално подпомагане”. През последните четири месеца центърът е подкрепен с хранителни продукти на стойност над 5 000 лв. от хранителната банка на БЧК-Стара Загора, Фонд „Социално подпомагане” отпусна близо 11 000 лв. за ноември и декември месец 2009 г. Ръководството на организацията не спира да търси финансова подкрепа от различни финансиращи програми. Средната месечна издръжка на Кризисния център е около 11 600 лв. за 18 места. През януари и февруари месец на 2010 г., Кризисният център ще работи, понеже получи финансова подкрепа от Посолството на Кралство Нидерландия.

   

0 коментарa

Виж още