МЗХ реализира 30 млн. лева приходи от дейности по управление на земите

МЗХ реализира 30 млн. лева приходи от дейности по управление на земите

Над 30 млн. лева са приходите на Министерството на земеделието и храните от дейности, свързани с управлението и опазването на земеделски земи. „В условията на криза МЗХ доказа, че успешно управлява държавната собственост. Работим усилено за увеличаване на събираемостта и в същото време за недопускане на неправомерно ползване на земите от Държавния поземлен фонд”, коментира данните ресорният заместник – министър Светлана Боянова. Тя подчерта, че през последната година е било преодоляно забавянето в някои процедури и е създадена такава организация на работа, която да гарантира своевременното разглеждане на постъпващите заявления. До края на септември 2010 г. близо 28 млн. лева са приходите от държавни такси за промяна на предназначението на земя, начислени по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи. Влезлите в сила решения за периода са 3 790, а общата площ на земеделските земи, чието предназначение е променено, е 29 273 декара. Приходите от наем и аренда на парцели от Държавния поземлен фонд към месец октомври 2010 г. са близо 12,9 млн. лева. В тази сума влизат и начислените глоби за неправомерно ползване на земи от ДПФ. Според прогнозите на МЗХ до края на годината от наем и аренда, както и от глоби по чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, в бюджета на ведомството ще влязат още 8,2 млн. лева. Над 5,6 млн. лева приходи от продажба на прилежащи и застроени земи към сгради и съоръжения на бившите селскостопански дворове са начислени до средата на месец октомври, става ясно от справка на Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”. По-голямата част от тези средствата вече са постъпили в бюджета, но има и процедури, които все още не са финализирани. Сумите по тях ще бъдат изплатени след като бъдат сключени договорите с купувачите.

   

0 коментарa

Виж още