МЗ предприе необходимите мерки за опазване здравето на населението в пострадалото с.Дъбене

МЗ предприе необходимите мерки за опазване здравето на населението в пострадалото с.Дъбене

Здравни инспектори от РЗИ-Пловдив от звената за противоепидемичен контрол и контрол на нехранителни обекти и стоки днес извършиха инспекция в пострадалото от наводненията с. Дъбене, община Карлово. Проверени са състоянието на пострадалите къщи и водозахранването в населеното място. Докато излязат резултатите от взетите проби за микробиологичен и химически анализ, е преустановено подаването на вода за питейни нужди. Дадени са необходимите предписания на кмета на селото и управителя на В и К. В детската градина в Дъбене е осигурена бутилирана вода и необходимите препарати за дезинфекция. Здравните инспектори са проверили и условията, при които децата се хранят. Те са разпоредили съдовете за храна да бъдат транспортирани и обработвани в кухнята-майка в гр. Карлово. На децата са осигурени прибори за еднократно хранене. С цел недопускане на епидемии, на кмета на населеното място и на общопрактикуващия лекар са връчени предписания. Екип на РЗИ Пловдив е на разположение на местните власти за оказване на всякаква необходима помощ по съблюдаване на здравните изисквания.

   

0 коментарa

Виж още