Минималният осигурителен доход става 370 лв. за 2009 г.

Минималният осигурителен доход става 370 лв. за 2009 г.

26,6 процента е средното увеличение на минималния осигурителен доход за 2009 г., като се очаква той да достигне 370 лв., при 292 лв. за 2008 г., по данни на НОИ. Това стана ясно на последното заседание на работна група по определяне на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2009 г. От 2 до 5 септември по график в Министерството на труда и социалната политика представители на ръководствата на браншовите работодателски организации, членове на БСК, участваха в работни срещи с представители на отрасловите организации на работниците и служителите за договаряне на минималните осигурителни прагове. За 44 от основните икономически дейности има постигнати споразумения между синдикалните и работодателските организации и обхващат 1,5 млн. заети при 2,47 млн. общо заети към април 2008 г. За икономическите дейности от реалния сектор, за които не е постигнато споразумение между социалните партньори, за размера на минималния осигурителен доход административно ще се приложи увеличение от 26,6 на сто в сравнение с 2008 г., което е средното увеличение, постигнато при договарянето на праговете за догодина. Минималната работна заплата се предвижда да се увеличи от 220 лв. на 240 лв. от 01.01.2009 г. Работната група изпрати протоколите в НОИ, за да послужат при работата за бюджет 2009 г. на Държавното обществено осигуряване. Първоначалните данни показват, че работодателите са готови да увеличават преимуществено трудовите възнаграждения на по-квалифицираните работници и служители, а в по-малка степен - на тези с ниска квалификация. Средното увеличение на договорените "прагове" от браншовите организации на частния бизнес е 26,6 на сто. Това съществено нарастване още веднъж потвърждава извода, че намалението на осигурителната тежест води до значително увеличение на трудовите възнаграждения и че пазарните механизми и икономически лостове работят по-ефективно от административната намеса на държавата в регулирането на заплащането на труда.

   

0 коментарa

Виж още