Министерски съвет предостави на Община Казанлък управлението на три тракийски гробници

Министерски съвет предостави на Община Казанлък управлението на три тракийски гробници

С Решение на Министерски съвет от 4 септември 2013 г. Община Казанлък получи за срок от 10 години управлението на три тракийски гробници. Общината ще използва уникалните обекти за развитие на културния туризъм. Опазването на историческите ценности, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват от Исторически музей „Искра“ – Казанлък. Решението на Министерския съвет идва след като по искане на кмета на Община Казанлък в Министерството на културата бе образувана преписка № 08-00-541/2013 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, намиращи се в поземлен имот в землището на град Шипка, община Казанлък. Имотът представлява недвижима археологическа културна ценност, включващ трите гробници – Тракийска куполна гробница „Шушманец“, Тракийска куполна гробница „Голяма гола“ („Грифоните“) и Тракийска гробница „Малка гола“ („Хервеция“). По проект на Министерството на културата на стойност 1 115 000 лв. гробница „Шушманец“ тази година бе изцяло реставрирана и социализирана. Официалното откриване на гробницата ще стане на 28 септември. И трите гробници са част от Казанлъшката долина, съхраняваща артефакти от тракийската цивилизация, наречена от археолога Георги Китов Долината на тракийските царе.

   

0 коментарa

Виж още