Министерски съвет утвърди планираното от 1 юни увеличение на заплатите в спешна помощ

Министерски съвет утвърди планираното от 1 юни увеличение на заплатите в спешна помощ

Считано от 1 юни, възнагражденията на работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната ще бъдат увеличени с 18 на сто. С приетото днес Постановление, Министерският съвет утвърди преструктуриране на бюджета на Министерство на здравеопазването, с което се осигуряват необходимите средства. С 6 504 284 лева се увеличават месечните разходи за персонал на Министерство на здравеопазването за периода от месец юни до месец декември 2012 г. С тези средства ще се увеличат възнагражденията и ще се покрият и задължителните осигурителни вноски от работодателя. Увеличението ще бъде за сметка на намаляване на капиталовите разходи на МЗ, при спазване на утвърдената бюджетна рамка за 2012 г. С увеличението на възнагражденията в системата на спешната медицинска помощ ще се подобри качеството на медицинските услуги, извършвани от центровете за спешна медицинска помощ като по този начин ще могат да бъдат привличани лекари със специалност и квалифицирани медицински специалисти. Заплатите в Спешната помощ не са били увеличавани от 2008 г. насам. Тогава, въпреки бюджетните излишъци през този период, предишното правителство е увеличило възнагражденията само с 8 на сто. В условията на финансова криза, обхванала целия свят, ръководството на МЗ успя с цената на орязване на други планирани разходи, да постигне увеличение, което е близо 2,5 пъти по-голямо в сравнение с 2008 г.

   

0 коментарa

Виж още