Министерството на Етем откри авария в несъществуващ водопровод

Министерството на Етем откри авария в несъществуващ водопровод

Според Министерството на извънредните ситуации, авария на водопровода в старозагорския квартал "Дъбрава" е причина за силно замърсената вода там. В Информационния бюлетин на Национална служба "Гражданска защита" е записано дословно: "На 17 август поради авария на водопровода в с. Дъбрава, община Стара Загора питейната вода е силно замърсена и населението продължава да е без вода. Спасителна група от отдел "Аварийно-спасителни дейности" към Териториална дирекция "Гражданска защита" - област Стара Загора продължава водоснабдяването на селото с вода, чрез водоноска. Водоснабдяването ще продължи до отстраняване на аварията по водопровода." "В квартал "Дъбрава" никога не е бил изграждан водопровод. Хората там се снабдяват с вода от собствени водоизточници - извори" - коментира вчера управителят на "ВиК" - Стара Загора, инж.Румен Райков. - Но тъй като положението там действително е бедствено, ние ежедневно осигуряваме безплатно вода за водоноските." За негодната вода за питейно-битови нужди в кв. "Дъбрава" и за нарушените санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване информираха от Община Стара Загора още на 5 август т.г., а зам.-кметът Велизар Балабанов издаде нарочна заповед за регистриране на всички местни чешми и поставянето на уведомителни надписи на всички видни места. От РИОКОЗ пък съобщиха, че замърсяването е 30 пъти над допустимото и че водата не само че не става за пиене, но и за миене. "Дъбрава" е квартал на Стара Загора от 1960 г., но през годините никога не е мислено за централно водоснабдяване. Но след като там положението е бедствено, министерството на Емел Етем може да отпусне някаква помощ, освен платформите за водоноски. След като това министерство изхарчи милиони за пословичното почистване на речните корита, сигурно няма да му е проблем да задели пари и за "отстраняването на аварията във водопровода" на кв. "Дъбрава"... а останалото (за изграждане на водопровод) да го доплати Общината.

   

0 коментарa

Виж още