Министерството на земеделието обяви прием на документи по подмярка 4.1. в Стара Загора

Министерството на земеделието обяви прием на документи по подмярка 4.1. в Стара Загора

През периода от 26.10 до 7.12 тази година, ще бъде извършен прием на документи по подмярка 4.1, която се отнася за „Инвестициите в земеделските стопанства“ на ПРСР, у нас. Приемът на документите е официално обявен със заповед на Министерството на земеделието и храните. Подмярката е на обща стойност 237 мил.евро.

Посредством новото допълнение, а именно подмярка 4.1 на мярка 4 на ПРСР 2016 г., на абсолютно всички земеделските стопани ще бъде предоставена за пръв път възможност да кандидатстват за изграждането на модернизирани напоителни съоръжения.

Във връзка със Закона за подпомагане на земеделските производители в България, вече регистрираните земеделски производители, чиито минимален обем на производителност на стопанството е не по-малък от 8 000 евро, както и организации и групи на производители, са бенефициенти по подмярката.

Етерично- маслени култури, животновъдство, медицински култури, плодове и зеленчуци, са сектори за подпомагане с преимущество.

Стойността на паричната помощ е в размер на около 60 % от целият размер на разрешените за парично подпомагане разходи, като необходимата сума за един проект за техника за земеделските нужди, е не повече от 500 000 евро. 

 

   

0 коментарa

Виж още