Министерство на земеделието и храните организира конкурс за лого и мото

Министерство на земеделието и храните организира конкурс за лого и мото

Министерство на земеделието и храните организира конкурс за изготвяне на лого и мото на Българската Агенция по безопасност на храните. Единственото изискване към логото е да съдържа наименованието на агенцията. Няма никакви специални изисквания за изготвянето на мотото на агенцията, като се разчита изцяло на конструктивността на авторовите идеи. В конкурса могат да вземат участие физически и юридически лица от цялата страна, без ограничения. Участниците могат да изпращат своите предложения по пощата на адрес: Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, Министерство на земеделието и храните, Бул. „Христо Ботев”, № 55, 1050, гр. София Предложения могат да се изпращат и на електронен адрес: press За участниците в конкурса са предвидени и парични награди, като за спечелилият първо място за лого е предвидена премия от 1000 лева; за второ място – 500 лева, и за трето място – 300 лева. За изготвянето на мото на агенцията наградите са – 500 лева за първо място, 300 лева – за второ място и 200 лева – за трето място. В оценяването на проектите ще бъдат включени освен експерти от министерството, и външни оценители. Анонимни предложения не могат да бъдат поощрявани.

   

0 коментарa

Виж още