Министерство на отбраната е платило всички дължими суми на НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

Министерство на отбраната е платило всички дължими суми на НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

Във връзка с финансовите проблеми и преустановяването на занятия в Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново, пресцентърът на Министерството на отбраната е упълномощен да заяви, че МО няма никакви финaнсови задължения към университета в този момент. Университетът през 2009 г. е получил 14 719 400 лв. бюджетни средства по трансфер като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, определени му със Закона за държавния бюджет и последващи постановления на Министерски съвет. Въпреки затрудненото финансово положение МО изплати 782 200 лв. допълнително субсидия в края на 2009 година, поради недостиг на средства за заплати, осигуровки и обезщетения в учебната институция. С тях са компенсирани на НВУ и дължимите от МО и други второстепенни разпоредители средства за извършени образователни услуги за проведени квалификационни курсове. Следва да се има предвид, че НВУ в качеството му на висше училище, има определен със закона самостоятелен годишен бюджет, който получава като трансфер чрез МО. Министерството на отбраната е превело на 5 т.м. 839 хил. лева, което съставлява 1/12 част от гласувания от Народното събрание годишен бюджет на университета. НВУ „Васил Левски” има правото да събира собствени приходи. За 2009 г. те са били над 1.4 млн. лева. Военният университет обаче има и задължението да разходва така бюджета си, че да поддържа нормалното си функциониране. Във връзка с останалите неизплатени задължения на НВУ за 2009 г. към местни фирми, МО е заявило пред Министерството на финансите всички задължения от 2009 г. включително и тези на НВУ, и очаква намирането на механизъм и средства за тяхното издължаване.

   

0 коментарa

Виж още