Министъра на икономиката и енергетиката и туризма Делян Добрев посети язовир "Бели Искър"

Министъра на икономиката и енергетиката и туризма Делян Добрев посети язовир "Бели Искър"

В късния следобед вчера язовир „Бели Искър”, който осигурява с питейна вода четвърт от столицата , бе посетен от Министъра на икономиката и енергетиката и туризма Делян Добрев в присъствието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев и заместник-кмета по строителството на Столична община Ирина Савина, както и на административния директор на „Софийска вода”АД и директор на „Веолия вода” – България Мариана Итева. Те имаха възможността да се запознаят с високопланинското хидротехническо съоръжение и се увериха в неговото добро техническо състояние след земетресението, което стана в нощта на 22 май в Западна България. Специалистите на „Софийска вода” показаха на място на присъстващите действащата система за следене на надеждността на язовирната стена и системите за защита в случаи на природни бедствия. Предприетите технически мерки от концесионера през 2006г. с полагане на специална мембрана от вътрешната част на язовирната стена намаляват инфилтрацията и повишават надеждността. Освен допълнително инжектирания бетон в основите на стената, вградени датчици в реално време чрез компютърна система следят евентуалните вертикални и хоризонтални отклонения и дават възможност за своевременни действия при необходимост. Министър Добрев и присъстващите имаха възможност да видят записите, които системата е регистрирала и отчела при трусовете след 3 часа в нощта на 22 май, както и да слязат в галериите на стената, за да разгледат действащите под язовирната стена системи за сигурност. Язовир „Бели Искър” е публична държавна собственост, но като бивша общинска е поверен за поддръжка и експлоатация на концесионера „Софийска вода” АД. Съоръжението, което в момента съхранява половината от предвидения си обем, е част от водоснабдителната система на София и концесионната област и заедно с водите от яз. „Искър” осигурява висококачествена питейна вода за столицата и селищата около нея. „Софийска вода” АД е част от групата „Веолия вода” като съакционер в концесията е Столична община. Дружеството осигурява 240 милиона инвестиции във водната система на града през периода 2008-2013г. и се стреми да повишава непрестанно качеството на предоставяните услуги.

   

0 коментарa

Виж още