Министърът на образованието ще подкрепи създаването на Медицински факултет в Бургас

Министърът на образованието ще подкрепи създаването на Медицински факултет в Бургас

Областният управител Константин Гребенаров посрещна днес в кабинета си Министъра на образованието акад. Стефан Воденичаров. На срещата присъства и кметът на Бургас Димитър Николов. В неформален разговор Гребенаров и Николов поискаха подкрепата на образователния Министър за ускоряване процедурите по откриване на Факултет по обществено здраве и здравни грижи към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в града. Идеята е кадрите, които ще се обучават там, да останат да работят в Бургаската болница. На 25 февруари комисия от Национална агенция за оценяване и акредитация идва в града, за да провери готовността за откриване на новата структура, което е и първата крачка за създаването й. Програмата на Министъра продължи с подписване на Споразумение за сътрудничество между Община Бургас, Областна администрация и Българска академия на науките, а целта на меморандума е институциите да си сътрудничат чрез обмен на информация, разработване и изпълнение на програми и проекти в областта на екологията, мониторинга на околната среда и природните ресурси в региона, устойчивото ползване и опазване на водите и водните ресурси. Под споразумението подписи положиха областният управител Константин Гребенаров, кметът на Бургас Димитър Николов и председателят на БАН и министър на образованието акад. Стефан Воденичаров.Важна част от Меморандума е разработването на методи, които да осигурят нови и възобновяеми източници на енергия, както и работа насочена към екологично земеделие и еко-туризъм. С подписването на споразумението между институциите се дава подкрепа за дейността на Академичен център Бургас (Регионално представителство на БАН), който съществува от 2010 година и е първият такъв в страната. Тези теми бяха подробно обсъдени на последвала среща на Министъра и екипа му с кметовете на общините в областта, представители на държавни и общински институции, представители на образователни, неправителствени и бизнес организации. Министърът бе придружен от Никола Съботинов- член на настоятелството на БАН, член кореспондента Николай Милошев- изпълняващ длъжността председател на БАН, както и проф. дтн Стефан Хаджитодоров- съветник на председателя на БАН.

   

0 коментарa

Виж още