Министър Ивелина Василева ще инспектира обекти на територията на община Стара Загора

Министър Ивелина Василева ще инспектира обекти на територията на община Стара Загора

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще инспектира обекти на територията на община Стара Загора на 21 декември (неделя). В 11.00 ч. министърът ще види на място как се работи по изграждането на регионалната система за управление на отпадъците, която се финансира по ОП „Околна среда 2007 – 2013“. Проектът ще обслужва общините Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. В 12.00 ч. министърът ще посети обекти от Интегриран воден проект в централната част на Стара Загора. Проектът също е финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013“. В 12.30 ч. Ивелина Василева ще бъде в Спасителния център за диви животни, където ще съобщи предвидената за 2015 г. сума за подпомагане на дейността му от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Центърът е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни.

   

0 коментарa

Виж още