Министър Найденов ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Министър Найденов ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Днес министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург. Предвижда се Европейската комисия да представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани. На заседанието, което ще продължи и утре, ще се търси политическо споразумение по предложението за регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2011 г., приложими в Балтийско море.

   

0 коментарa

Виж още