Министър Цветанов: България се включва активно в инициативата на „Интерпол” за борба с фалшивите сертификати

Министър Цветанов: България се включва активно в инициативата на „Интерпол” за борба с фалшивите сертификати

Днес министърът на вътрешните работи откри съвместната инициатива на МВР и „INTERTEK MOODY“ - Програма за борба с фалшивите сертификати. „Производството и разпространението на стоки, които не отговарят на стандартите и носят фалшиви знаци и символи, крие сериозен риск и заплаха за потребителите от цял свят” – каза министър Цветанов при откриването на форума. „Всички ние трябва да обединим усилията си за справяне с предизвикателствата на неспазване на стандартите за безопасност, които застрашават живота и здравето на хората” – добави министър Цветанов и припомни първата среща, проведена в централата на МОКП „Интерпол” в Лион през 2008 г. Тогава представители на 11 от най-сериозните атестационни организации обсъдиха за пръв път начините за борба с неправомерното използване на знаци и символи, удостоверяващи, че даден продукт отговаря на минималните стандарти за безопасност. „Подкрепяйки днешната инициатива, реализирана с участието и на няколко главни дирекции в системата на МВР – „Международно оперативно сътрудничество”, „Криминална полиция”, „Борба с организираната престъпност”, „Гранична полиция”, ние се включваме активно в усилията за намиране на международен отговор на този вид престъпност. Усилията, които полагат всички правоохранителни органи, заедно с бизнеса и неправителствените организации, ни дават възможност да се справяме с нестандартни или фалшиви продукти и услуги, които застрашават живота и здравето на хората”, подчерта вътрешният министър. Регионалният директор на INTERTEK MOODY за Централна и Източна Европа, Турция, Русия, Кавказ и Централна Азия г-н Иван Савов представи съвместната програма в изпълнение на операция „Оvershock”. Тя се реализира от «Интерпол» и Обединението на 11-те най-големи сертификационни организации – CIAC /Certification Industry Against Counterfeiting/. Стратегическото планиране на дейностите по програмата се основава на принципите на правоприлагане, обучение и сътрудничество. Предвижда се обучение на представители на полицейските служби, митническите структури и прокуратурата по стратегиите за функциониране на глобалната система за контрол на безопасността на продукти и услуги. Иван Савов представи и основните елементи на програмата, сред които са: идентифицирането на фалшиви сертификационни знаци с цел разкриване и наказателно преследване на нарушителите; идентифициране на региони на произход на продукти и сфери на дейност с висока степен на уязвимост на фалшифициране; координиране на процесите на подаване на информация към базата данни на „Интерпол” за международни престъпления срещу интелектуалната собственост. „В света почти няма сфера, която да не е засегната от фалшифицирани стандарти за продукти и услуги” – обясни регионалният директор на INTERTEK MOODY . Той добави, че финансовите загуби са огромни, но тъй като става дума за стоки, свързани преди всичко с ежедневния бит на хората, освен огромните финансови загуби, това генерира огромен риск за живота и здравето им”. Инициативата на „Интерпол” за борба с фалшивите и нестандартни продукти, услуги и знаци, показва загрижеността на международната организация за опасностите, произтичащи от индустриалното производство и разпространение на световния пазар на фалшифицирани продукти, които могат да причинят сериозни вреди върху живота и здравето на потребителите. В този контекст програмата “Overshock” ще допринесе за по-добрата комуникация между всички нас – категорични бяха министърът на вътрешните работи и регионалният директор на INTERTEK MOODY.

   

0 коментарa

Виж още