“Мини Марица-изток” отново с грижа за младите кадри

“Мини Марица-изток” отново с грижа за младите кадри

“Мини Марица-изток” осигури осем стипендии на изявени студенти от Минно-геоложкия университет “Св.Иван Рилски” в София. Стипендиантите са избрани след прецизен подбор, предвид специфичните нужди на компанията и са одобрени с решение на Съвета на директорите на „Мини Марица - изток” ЕАД. Това е поредната крачка на мениджърския екип на най-голямото минно дружество за открит въгледобив у нас за привличане на млади и квалифицирани кадри. В „Мини Марица – изток” ЕАД се изпълнява мащабна програма за преодоляване на очертаващата се тенденция за дефицит на кадри с висше образование през следващите години. За втори път дружеството организира Ден на отворените врати пред ученици и студенти от цялата страна. В него активно участие взеха ученици от 13 средни училища от Старозагорска област и Нова Загора и студенти от 3 висши учебни заведения. „Мини Марица - изток” ЕАД представи пред младите хора възможностите за реализация в дружеството, което в продължение на 56 години се утвърждава на местния енергиен пазар и днес се е превърнало в европейското лице на българския въгледобив. В дискусията участваха Татяна Калканова, заместник-председател на Комисията по образование и науката и член на Комисията по енергетика в Народното събрание, Иван Гризанов – заместник-председател на Комисията по енергетика, инж. Златко Златев – член на енергийната комисия и проф. Иван Милев, ректор на МГУ „Св.Иван Рилски” - София. Проф.Милев и изпълнителният директор на “Мини Марица-изток” инж.Иван Марков откриха зала № 220 на минно-технологичния факултет в катедра „Открито разработване” на университета. Оборудването и ремонтът на учебно-изследователската зала са финансирани от „Мини Марица - изток”. С решение на Съвета на директорите на най-голямото дружество за открит въгледобив в България бяха дарени 10 000 лева, както и компютърни конфигурации, мултимедийно оборудване, екрани и друга техника, необходима за учебната дейност на студентите в специалност „Открита разработка на полезните изкопаеми”. В знак на доброто партньорство между МГУ „Св. Иван Рилски” и „Мини Марица – изток” ЕАД, ректорското ръководство взе решение модернизираната зала № 220 да носи името „Мини Марица – изток”.

   

0 коментарa

Виж още