Мини Марица-изток с висок добив

Мини Марица-изток с висок добив

Мини Марица-изток отчитат най-висок добив на въглища за десетте месеца на годината. Това е най-доброто постижение на дружеството през последните шест години. До края на годината се очаква добив над 2 милиона тона над бизнес плана за годината. От началото на годината в дружеството са добити 19 678 000 тона въглища, което прави 106 % изпълнение на бизнес-плана. Разкрити, насипани и транспортирани са 79 600 000 кубически метра земна маса. Най-висок добив на въглища за десетте месеца е постигнат в рудник „Трояново-Север”: 6 993 000 тона, което е 111 на сто изпълнение на бизнес плана му. Само за месец октомври в Мини Марица-изток ЕАД са добити 2 399 000 тона въглища и са разкрити, насипани и транспортирани 8 625 000 кубични метра земна маса. До края на годината в дружеството се очаква добив над 2 милиона тона над бизнес плана за годината, който е 23 100 000 тона. До 31 декември тази година трябва да бъдат изкопани, насипани и транспортирани 95 000 000 кубични метра земна маса.

   

0 коментарa

Виж още