Мият улици в централните райони

Мият улици в централните райони

5 август (понеделник) ул. „11 август“ - от ул. „Искър“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ ул. „Дунав“ - от ул. „Искър“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ ул. „Чумерна“ - от ул. „Искър“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ ул. „Екзарх Йосиф“ - от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „В. Левски“ ул. „Цар Симеон“ - от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „В. Левски“ ул. „Искър“ - от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „В. Левски“ ул. „Г. С. Раковски“ - от ул. „Искър“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бул. „В. Левски“ - от ул. „Искър“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 6 август (вторник) ул. „Дунав“ - от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Ангиста“ ул. „Чумерна“ - от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Ангиста“ ъл. „Димитър Горов“ - от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Ангиста“ ул. „Ангиста“ - от бул. „Сливница“ до бул. „В. Левски“ ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ - от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „В. Левски“ ул. „Г. С. Раковски“ - от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до бул. „Сливница“ бул. „В. Левски“ - от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до бул. „Сливница“ бул. „Сливница“ - от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „В. Левски“ 7 август (сряда) ул. „Христо Белчев“ - от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Солунска“ ул. „Хан Аспарух“ от бул. „Витоша“ до ул. „Ангел Кънчев“ ул. „Неофит Рилски“ - от бул. „Витоша“ до ул. „Ангел Кънчев“ ул. „Парчевич“ - от бул. „Витоша“ до ул. „Ангел Кънчев“ ул. „Уилям Гладстон“ - от бул. „Витоша“ до ул. „Ангел Кънчев“ ул. „Д-р Г. Вълкович“ - от ул. „Христо Белчев“ до ул. „Ангел Кънчев“ бул. „Патриарх Евтимий“ - от бул. „Витоша“ до ул. „Ангел Кънчев“ ул. „Ангел Кънчев“ - от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Солунска“ 8 август (четвъртък) ул. „Г. С. Раковски“ - от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Хан Крум“ ул. „6-ти септември“ - от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Хан Крум“ ул. „Хан Аспарух“ - от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „6-ти септември“ ул. „Неофит Рилски“ - от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Хан Крум“ ул. „Парчевич“ - от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Неофит Рилски“ ул. „Струмица“ - от ул. „Неофит Рилски“ до ул. „Хан Крум“ бул. „Патриарх Евтимий“ - от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Хан Крум“ ул. „Уилям Гладстон“ - от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Рачо Димчев“ ул. „Рачо Димчев“ - от ул. „Уилям Гладстон“ до ул. „Г. С. Раковски“ 9 август (петък) ул. „Цар Шишман“ - от ул. „Хан Крум“ до ул. „Граф Игнатиев“ ул. „Преспа“ - от ул. „Хан Крум“ до ул. „Граф Игнатиев“ ул. „6-ти септември“ - от ул. „Хан Крум“ до ул. „Граф Игнатиев“ ул. „Струмица“ - от ул. „Хан Крум“ до ул. „Граф Игнатиев“ ул. „Г. С. Раковски“ - от ул. „Хан Крум“ до ул. „Граф Игнатиев“ ул. „Уилям Гладстон“ - от ул. „Рачо Димчев“ до ул. „Граф Игнатиев“ ул. „Хан Крум“ - от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Г. С. Раковски“ ул. „Граф Игнатиев“ - от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Солунска“ бул. „Патриарх Евтимий“ - от ул. „Хан Крум“ до ул. „Граф Игнатиев“ По време на миенето от 7.30 ч. до 16.30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането на посочените улици. За същия времеви период ще бъдат закривани участъците от Синя и Зелена зона и „Служебен абонамент”. Консорциумът „Титан София Център” ДЗЗД, който изпълнява дейността, ще осигурява поставянето на съответните знаци по временната организация на движението според съгласувания график. Молят собствениците и водачи на ППС доброволно да преместят автомобилите си в интервала от 7.30 ч. до 16.30 ч., за да може миенето да се извършва по-бързо и качествено. Оставените в съотвените зони автомобили ще бъдат принудително премествани на съседни улици.

   

0 коментарa

Виж още