МКОРС планира дейности за повишаване на сигурността в болничния комплекс

МКОРС планира дейности  за повишаване на сигурността в болничния комплекс

Необходимите комплексни мерки за обезопасяване болничния район бяха обсъдени на проведеното днес редовно заседание на Местната комисия за обществен ред и сигурност (МКОРС). Проблемите на сигурността в района на болничния комплекс бяха представени от гл. инспектор Радостин Кадиев - началник сектор “Охрана на обществения ред и територията полиция” при ОДМВР. Той запозна членовете на комисията с тревожните резултати от анализа на полицейската статистика. През последните две години в РУ “Полиция” са заявени над 40 престъпления и нарушения на обществения ред (кражби, грабежи, хулигански прояви), които са засегнали чувството за сигурност на много хора – както на персонала и пациентите на лечебните заведения, така и на хора, които просто преминават през двора на болницата - на път към дома си, училището си или работното си място. При разговори и срещи с граждани е станало ясно, че в района са извършени и други правонарушения, които по една или друга причина не са били заявени в полицията. Това е потвърдено и от проведената през м. август анкета със служители, пациенти и посетители на болничния комплекс. Гл. инспектор Кадиев обърна внимание, че гражданите участвали в анкетата са подходили конструктивно и освен, че са помогнали за идентифициране на проблема са очертали и кръга от неотложни мерки и устойчиви решения, които трябва да бъдат взети. Тези предложения са представени, обсъдени и одобрени на провелата се на 28.09.2010 г. обществена среща с участието на представители от ОДМВР, Община Стара Загора, ОСИН, ръководителите на медицинските заведения, неправителствени организации, институции и фирми. Секретарят на Община – Стара Загора и секретар на МКОРС Николина Горова представи набелязаният на срещата комплекс от мерки за обезопасяване болничния район и свързаните с това ангажименти, поети от различните институции и организации. От ОДМВР потвърдиха, че от началото на м. октомври е осигурен полицейски патрул в района и той ще бъде поддържан през зимните месеци. Присъстващите на днешното съвещание представители на областна служба “Изпълнение на наказанията” и “Нелсън чистота” потвърдиха готовността си от 25.10.2010 г. да започнат почистване на района от храсти и избуяла растителност. Потърсено е решение и на проблема за охраната на района – Община Стара Загора е кандидатствала за осигуряване на 40 охранители по програма към Агенцията по заетостта. Ангажименти са поети и от НПО, които ще участват с доброволци в облагородяването на района. Членовете на МКОРС обсъдиха различните възможности да бъде контролирано и ограничено преминаването и паркирането на МПС в района на лечебните заведения. Комисията взе решение да възложи на екип на ОДМВР да подготви работна карта, в която да бъдат планирани необходимите ресурси и дейности и да бъдат разписани конкретните срокове и ангажименти на всеки от партньорите. По втора точка от дневния ред представителите на ОДМВР – Стара Загора запознаха участниците в заседанието с изпълнението на задачите по Работна карта № 2 “Гарантиране безопасност и сигурност на подрастващите в община Стара Загора”. По решение на МКОРС през лятото бе организирана кампания “Безопасна ваканция 2010”, в рамките на която бяха проведени срещи, занятия и състезания с деца в пет села от общината. Предстои стартиране на учебната година в “Детска полицейска академия” и провеждане – съвместно с МОС на форум “Младежка безопасност”. В края на срещата зам.-кмета на Община Стара Загора Белчо Белчев запозна присъстващите с предстоящите промени в организацията на движението в централната градска част.

   

0 коментарa

Виж още