Младежка информационна борса в подкрепа на заетостта и доброволчеството сред младежите в Стара Загора

Младежка информационна борса в подкрепа на заетостта и доброволчеството сред младежите в Стара Загора

Стара Загора ще бъде домакин на Младежка информационна борса в подкрепа на заетостта и доброволчеството сред младежите. Тя ще се проведе на 14 септември 2013 г. (събота) в парк „Пети октомври”. Организатори са Превантивно-информационният център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества на Община Стара Загора и НПО „Академия на успеха”. Участват доброволци от България и 12 държави, сред които Италия, Русия, Грузия, Азърбайджан, Турция, както и представители на Младежкия общински съвет – Стара Загора, Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, Европейския информационен център „Европа директно”, Педагогическия факултет на Тракийския университет, Асоциация на хора с увреждания, Сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, Дневен център „Козма и Дамян” – Стара Загора и Център за обществена подкрепа – Чирпан. Ще присъстват и хора с увреждания и хора с рисково поведение. Целта на организаторите е да подобрят осведомеността за възможностите за спадане на младежката безработица и за по-висока заетост на младежта, хората в неравностойно положение и тези с рисково поведение. Ще бъде популяризирана значимостта на доброволчеството за изпълнение на избрани каузи, за открояване на опита и постиженията на доброволците и за насърчаване на нови доброволци сред младите хора. План на събитието: 11.00 часа - Информационна среща в ПИЦ по зависимости – презентации и запознаване на доброволците чужденци с техните български колеги. 15.00 часа - Младежка информационна борса – в парк „Пети Октомври”, на информационни щандове на поканените участници, ще се получава информация за условията, на които младите хора, търсещи работа, трябва да отговарят, и ще се обменят идеи, опит и добри практики. 20.00 часа - Пускане на светещи китайски фенери на площада пред административната сграда на Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още