Младежки общински съвет - Стара Загора проведе първо редовно заседание

Младежки общински съвет - Стара Загора проведе първо редовно заседание

Своето първо редовно заседание проведе Младежки общински съвет-Стара Загора – след тържествената клетва в зала „П.Р.Славейков” в Община Стара Загора в Деня на българската община. След гласуване, вече са ясни имената на новите председатели на постоянни комисии към МОС. Това са: Мария Христова -ПГВМ"Ив.П.Павлов" за председател на комисия Екология и здравеопазване; Девора Желева – Гимназия "Хр.Ботев" - за председател на комисия култура и социална и училищна политика; Емилиан Колев - ГПЧЕ"Р.Ролан" - за председател на комисия превенция на престъпността сред млади хора и работа с ОДП на МВР; Жан Караманов - ПМГ"Гео Милев" председател комисия спорт и туризъм. След тайно гласуване за председател на Младежки общински съвет беше избран Антон Атанасов, бивш млад кмет, ученик от СОУ"Ив.Вазов" и за „връзки с обществеността” - Ваника Тенева, ученичка от ТГ Княз Симеон Търновски’’. На събранието бяха обсъдени и предстоящи кампании с ОДП на МВР, като "Мисли за мен когато шофираш" и дебат по темата, който ще е свързан също с безопасността на младите хора в заведенията за развлечения,като участници в траспортния трафик , разпространиние на дрога.

   

0 коментарa

Виж още