Младите фермери не искат да модернизират стопанствата

Младите фермери не искат да модернизират стопанствата

Нито един земеделец в Старозагорска област, който е одобрен за подпомагане по "Програма за развитие на селските райони" (мярка 112 - създаване на стопанство на млад фермер), не е потърсил помощта на Областната служба за съвети в земеделието за изготвяне на проект за модернизация на земеделско стопанство по мярка 121 - съобщи за "Старозагорски новини" ръководителят на службата Мария Декова. Според нея причината стопаните да не правят модернизация е влошената финансова обстановка в страната и въздържането на банките да отпускат кредити. Областната земеделска структура е оторизирана да дава консултации по всичките 22 мерки от програмата, както и да изготвя проекти за създаване на стопанство на млад фермер и за полупазарно стопанство в процес на преструктуриране. Службата може да изготвя проекти и за модернизация единствено на бенефициенти, които към датата на кандидатстване са одобрени за финансово подпомагане от Разплащателната агенция по мярка 112. От старта на програмата през април миналата година до сега над 130 земеделски стопани от областта имат проекти за създаване на стопанство, като почти всички са одобрени за финансово подпомагане от еврофонда, което направи Област Стара Загора национален първенец. Но тъй като модернизацията на стопанствата е свързана с инвестиции на собствени средства (50-60% от които впоследствие се възстановяват от еврофондовете), към днешна дата няма мераклии.

   

0 коментарa

Виж още