Модул ще предсказва рисковите дни за качеството на въздуха в Стара Загора

Модул ще предсказва рисковите дни за качеството на въздуха в Стара Загора

Областният управител Йордан Николов се запозна с принципа на работа на модула за прогнозиране на евентуално замърсяване на въздуха на Стара Загора, разработен от екипа на ст.н.с. д-р Христомир Брънзов от Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките. Създаденият физико-статистически модел дава връзка между атмосферните параметри в района на Стара Загора и замърсяването с азотен диоксид. Изработването на модул за предвиждане на евентуални замърсявания на въздуха и съответните действия на институциите, отговорни за качеството му в Стара Загора, е залегнало в Оперативния план за действията за подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ в града. Планът беше изготвен от работна група, съставена по настояване на областния управител и включва предприетите мерки за разрешаване на проблема с обгазяването на Стара Загора. В Регионалната инспекция по околната среда и водите беше направена кратка презентация на възможностите на модула, по покана на директора Пенка Начева. Според Начева модулът е опростен и с него се работи лесно, а достоверността на прогнозата е 85-90%. Той процедира с данни, подавани от Автоматичната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух, поясни тя. Екипът на д-р Брънзов имаше за задача да организира създаването на компютърен софтуер, чрез който да се реализира емисионно заснемане на града. Въз основа на метеорологичните прогнози и вероятността от температурни инверсии, той дава възможност да се предвиди в доста голяма степен евентуално обгазяване на Стара Загора. Важно е да се знае, че този модел е „обучаван”, само по случаите от зимата на 2009 г. и е реално да бъде използван само за прогноза и класификация на атмосферните условия, а не на самото ниво на замърсяване, уточняват от екипа на д-р Брънзов. През следващата седмица предстои работно съвещание, на което ще бъде разисквана работата на модула и възможностите на физико-статистическия модел.

   

0 коментарa

Виж още