Модул ще следи за опасни нива на азотен диоксид в Стара Загора

Модул ще следи за опасни нива на азотен диоксид в Стара Загора

Областният управител Йордан Николов благодари за ангажираността на министъра на околната среда и водите Нона Караджова с разрешаването на проблема с чистотата на въздуха в Стара Загора, за това че го е взела присърце и за трети път е в града по този повод. Това стана при представянето на модула към Системата за ранно предупреждение – Стара Загора, изработен от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН по поръчка на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ- Стара Загора. Николов благодари и на екипа на доц. д-р Георги Корчев, доц. д-р Христомир Брънзов и целия екип от НИМХ – БАН, които са участвали в изготвянето му. Модулът е софтуерен продукт, създаден на базата на математическа статистика и физични съображения за предизвестяване на стечение на климатични фактори и физични явления и обстоятелства, които могат да доведат до сериозно замърсяване на въздуха с азотен диоксид. По този повод доц. Брънзов напомни, че ролята на обществото за решаване на проблема е насъщна. При нужда хората трябва да бъдат готови да се лишат от автомобилите си в проблемни дни, така както правят в големи европейски столици. Стойността на модула е 45 хил. лева. Изработването му е залегнало в Оперативния план за действията за подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ в града, който беше приет на 1 март 2010 година. Планът беше изготвен от работна група, съставена по настояване на областния управител и включва предприетите мерки за разрешаване на проблема с обгазяването на Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още