МОН ще анализира необходимостта от професионално образование

МОН ще анализира необходимостта от професионално образование

Ръководеното от вицепремиера Меглена Кунева министерство, обяви в седмицата, през която в Народното събрание бяха гласува промени в Закона за професионалното образование и обучение, с които професионалните училища да бъдат закрити в съответствие с изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование, обяви обществена поръчка за изготвянето на Анализ на значението на професионалното образование.

До идния понеделник ще бъдат събирани офертите, а за статистическите данни МОН ще плати близо 68 000 лв., без ДДС. Целта е да бъде направено измерване и анализ на значимостта на професионалното образование в България, както и за прехода към пазара на труда, след завършване на средното образование в професионални училища. Освен това с действията си Кунева има желание да съдейства за подобряване на процеса на изготвяне на държавния план-прием в държавните и общинските професионални гимназии, както и в професионални училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация.

В целевата група за изготвяне на статистиката ще бъдат включени завършилите през последните 5 години средно или професионално образование, без значение дали към момента са работещи или безработни. Целта на анализа е да съпостави постиженията на пазара на труда на младите хора, завършили професионално образование с тези на младите хора, завършили общо средно образование, както и постиженията на завършилите средно образование с тези на завършилите висше образование, от гледна точка на: бързина на намиране на работа след завършване на средно образование, продължителност навремето без работа, статус на заетостта и работна заплата.

За обект на проучването, МОН иска да бъдат взети вече успешно наложени модели за сътрудничество между работодатели и възпитаници на професионални училища за интеграция на ученици в производствения процес и последващ преход към заетост.

 Подборът на добри практики в България следва да се извърши на базата на проучване сред работодатели, при което трябва да се направи анализ на значението на професионалното образование при прехода към заетост на завършилите кадри.

 

Източник: pik.bg

   

0 коментарa

Виж още