МОСВ изиска актуална информация за развитието на възстановителните дейности и движението на замърсителя в Унгария.

МОСВ изиска  актуална информация за развитието на възстановителните дейности и движението на замърсителя в Унгария.

Министерство на околната среда и водите изиска чрез МВнР системна и актуална информация от посолството на Република България в Будапеща за развитието на възстановителните дейности и за движението на замърсителя по речната мрежа на територията на Унгария. На 6 октомври 2010 год. в 12.00 часа унгарско време, в сградата на Главна дирекция ”Национална полиция” към МВР на Унгария е проведена среща на генерал-майор Йожеф Хатала – началник на ГД „НП” с представител на българското посолство в Будапеща. По време на срещата е получена следната информация: 1. Замърсените реки в района са Торна и Марцал. Река Марцал се влива в река Раба – приток на Дунав при град Гьор. По протежението на замърсените реки, на местата, където има мостови съоръжения, водите се третират с тонове гипс и други химически препарати на киселинна база. Целта е да се намали РН на водите. 2. Точният час на аварията е 12.10 ч. в понеделник, 4 октомври. За овладяване на ситуацията генерал Хатала се позовава на опита, който има Унгария в производството на алуминий на база на значителните находища на боксит в страната, датиращ от 1942 г. Той включва и строежа на депа за отпадъци, като досега проблеми с тях не е имало. 3. По отношение на количеството замърсено вещество – точни данни няма. Между 700 хиляди и 1 милион кубически метра, но течът от повредените хвостохранилища е спрян. Работещите на място подразделения на Гражданска защита, армията и полицията събират утаената червена кал и я връщат в останалите годни за целта депа. 4. Главният замърсител е алкалната вода с високо съдържание на РН. Самата червена кал е със съдържание на тежки метали в рамките на допустимото. Опасна и вредна за здравето на хората е прахта от изсъхнала червена кал, ако се остави без течност отгоре. Веднага, след като беше получена тази информация, МОСВ предприе необходимите мерки: Започна набирането на проби от река Дунав в началото на българския участък за регистриране на фоновото съдържание към момента на основни индикатори за евентуално изменение на физико-химичното състояние на водите в следващите 7 до10 дни; Изпратени са писма до румънската и сръбската страна с молба за получаване на информация от мониторинга в техните участъци на река Дунав. От румънска страна се получи своевремено отговор, че е прогнозирано теоретично въздействие в началото на техния участък след 3-4 дни и тогава ще стартират програма за мониторинг, резултатите от която ще ни бъдат предоставени. В писмото се изразява надеждата и тяхната увереност, че това няма да се наложи. МОСВ отправи и настоятелно запитване до Международната комисия за опазване на река Дунав с искане за актуална информация за развитието на обстановката, тъй като в Центъра за сигнализиране в Република България към Дунавската система за аварийно замърсяване след 5 октомври 2010 г. не е постъпвало актуално съобщение за развитието на замърсяването в Унгария.

   

0 коментарa

Виж още