МОСВ обяви защитената територия Природна забележителност „Мегалита”

МОСВ обяви  защитената територия Природна забележителност „Мегалита”

Със Заповед № РД-470/28.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите е обявена защитена територия – Природна забележителност „Мегалита“ в землището на с. Бузовград, община Казанлък. Заповедта е на основание чл. 39, във връзка с чл. 23 ал. 1 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/, с цел опазване на естественото скално образование от типа „скален прозорец”. Забележителността, известна още като „Вратата на богинята“ или „Вратата на Слънцето“, е едно от култовите места в Казанлъшкия край, където от дълги години се събират хора от близо и далеч, за да почетат лятното слънцестоене и есенното равноденствие. Скалният комплекс се свързва с древните траки и се възприема и като тракийско светилище. Той придобива особена популярност, след наблюденията върху него от проф. Александър Фол. Тук е разпръснат и неговият прах, което прави мястото още по-интересно и сякаш наситено с тайнството на древната тракийска цивилизация. Съгласно Заповедта на МОСВ, в границите на природната забележителност се забранява: промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; търсене, проучване и добив на подземни богатства; извеждане на сечи, с изключение на санитарни; чупене, драскане и повреждане на друг начин на скалното образувание; палене на огън; движение на моторни превозни средства; бивакуване и лагеруване. РИОСВ-Стара Загора следва да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в Картата на възстановената собственост на землището на с. Бузовград, община Казанлък. Природната забележителност „Мегалита“ се вписва и в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

   

0 коментарa

Виж още