МРРБ публикува Списък на сключените договори по ОПРР, Програма ФАР и Програма ИСПА

МРРБ публикува Списък на сключените договори по ОПРР, Програма ФАР и Програма ИСПА

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува на своята интернет страница в секция „Търгове” пълен Списък на сключените договори по Оперативна програма „Регионално развитие”, Програма ФАР и Програма ИСПА. В публикувания списък заинтересованите страни могат да се запознаят с името на бенифициента, името и стойността на проекта, собствения принос и размера на безвъзмездната помощ.

   

0 коментарa

Виж още