МС обсъжда компенсация за работодатели, за да не освобождават служителите си във връзка с кризата

МС обсъжда компенсация за работодатели, за да не освобождават служителите си във връзка с кризата

До 120 лв. месечна компенсация да получават лицата, които са работили на непълно работно време в секторите „Индустрия” и „Услуги”. Това ще обсъждат министрите на редовно заседание днес. Мярката цели компенсация на работодателите, засегнати от икономическата криза, за да не освобождават служителите си Компенсацията ще бъде за срок не повече от 3 последователни месеца, еднократно в рамките на една календарна година. Конкретният размер ще се изчислява пропорционално на действително отработеното време. За изплащането й в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2009 г. са предвидени 6 753 081 лв., с които ще бъдат подпомогнати 18 759 души, преминали на непълно работно време. Правителството ще обсъжда премахването на досегашната практика да се утвърждават средни месечни брутни заплати в бюджетните организации и дейности. Предлага се и нов подход за реализиране на политиката по доходите в бюджетните организации и дейности. Дава се право на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити самостоятелно да утвърждават месечното разпределение на разходите за заплати на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити. Предвижда се също общинските съвети, по предложение на кметовете на общините, да утвърждават разходите за заплати както на делегираните от държавата, така и на местните дейности, финансирани чрез бюджетите на общините. Министрите ще обсъждат изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, което предвижда отпадане на ограничението от 4 аптеки за търговците на дребно с лекарствени продукти.

   

0 коментарa

Виж още