МС ще разгледа програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в област Стара Загора

МС ще разгледа програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в област Стара Загора

Проект на закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ще разгледа кабинетът на заседание от 11.00 часа, съобщиха от правителствената информационна служба. В дневния ред на Министерския съвет е предвидено още разглеждане на Проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират от Национална агенция „Пътна инфраструктура”, Проект на закон за допълнение на Закона за администрацията, Проект на решение за приемане проект на програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на област Стара Загора, 2008-2009 г. Министрите ще обсъдят още Проект на решение за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект „комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъния” в землището на гр. Видин, Проект на постановление за приемане на наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони и др.

   

0 коментарa

Виж още