Музейни специалисти на международен симпозиум

Музейни специалисти на международен симпозиум

Директорът на музея доц. д-р Николай Ненов и археологът Деян Драгоев ще вземат участие в международен симпозиум на тема „Археологическото наследство – ролята му в образованието, представяне и популяризация на науката“. Той се oрганизира от Археологически институт — Белград и ще се проведе от днес до 8 октомври в археологически парк „Виминациум“ в гр. Костолац, Сърбия. По време на симпозиума доц. Ненов ще представи проекта „Епископска резиденция от късното Средновековие – археология, образование и туризъм“. Археологът Деян Драгоев ще участва в симпозиума с доклад на тема „Археологическа тетрадка и учебни разкопки“. Авторите ще подчертаят ролята на археологията в процеса на остойностяване на наследството и възпитание към уважение на различията. Опитът на Русенския музей преодолява социални граници и осигурява достъп до култура. Избраните теми се фокусират върху съвременните процеси в музеологията, като по този начин разширяват антропологическите измерения на археологията.

   

0 коментарa

Виж още