Музеят в Стара Загора пръв в света с визуално реконструирани експонати

Музеят в Стара Загора пръв в света с визуално реконструирани експонати

Регионален исторически музей в Стара Загора е първият музей в света, чиито експонати ще бъдат дигитализирани и визуално реконструирани чрез иновативни технологии. По инициатива на Търговско-промишлена палата - Стара Загора музеят е бил предложен за партньор по проекта „INSIDDE" по Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Водещата организация в случая е испанска - „Trilogic". Освен България има още седем партньори по проекта - три организации от Испания и по една от Италия, Белгия, Германия и Холандия. Общата стойност на проекта е 3 милиона евро. На практика чрез нови методи и технологии ще бъдат визуализирани липсващи части от находки, съдържанието на предмети и съдове, които не са били отворени до момента, за да не се повредят. След дигитализацията на експонатите, те ще бъдат включени в най-голямата европейска мрежа за Световно културно наследство - Europeana. По 7-ма РП има три вида участници - научноизследователски фирми, които създават самата иновация; организации, които разпространяват резултатите от проекта; фирми или лица, които спомагат за разработването на иновативния продукт - в тази категория спада и РИМ - Стара Загора. Благодарение на мрежата Еnterprise Europe Network, в която ТПП - Стара Загора е контактна точка, и други български фирми могат да се възползват от подобни предложения, разясни Евгени Косев - консултант „Европейски проекти и програми" към ТПП под липите.

   

0 коментарa

Виж още