М-Тел се изненада от решението на КРС за намаляване на цените

М-Тел се изненада от решението на КРС за намаляване на цените

М-Тел изразява изненада от решението на Комисията за регулиране на съобщенията за въвеждане на по-ускорен план за поетапно намаляване на цените на едро на разговорите в мобилните и фиксирани мрежи, съобщиха от компанията. Това решение е една от най-крайните и рестриктивни мерки, налагани от национален регулатор в рамките на ЕС. Считаме мерките за непропорционални, предвид следните факти: Българският мобилен пазар е силно конкурентен. За това говори фактът, че в България проникването на мобилни услуги вече е над 140%, което нарежда страната ни на четвърто място в Евросъюза по този показател; Икономическата обстановка в страната, повлияна от глобалната финансова криза, изисква много прецизна регулаторна намеса; През последните години мобилните оператори и в частност Мобилтел въведоха последователно намаление на цените за крайни клиенти от над 20% годишно. Решението на КРС противоречи и на основния принцип за регулаторна предвидимост, което е практика за европейските държави, както и на решението на Регулатора от януари 2008 г. Предвидимостта е от основно значение за развитието на пазара на мобилни услуги поради значителните инвестиции, необходими за развитието на технологиите в сектора. Независимо от негативните последици, до които може да доведе крайното решение на КРС, Мобилтел ще продължи неотклонно политиката си на иновационно лидерство, както и да допринася за развитието на българския телеком пазар, което е единствено в полза на българските клиенти.

   

0 коментарa

Виж още